Wójt Gminy Mochowo ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Malanowo Stare 36a.

OGŁOSZENIE