„Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”

pasek_logotypy

Przedmiotem projektu jest:

 1. wymiana źródeł ciepła w 20 domach jednorodzinnych,
 2. montaż 28 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 145 kWp,
 3. działania termomodernizacyjne z wymianą pieca w 1 domku jednorodzinnym.

Bezpośrednio po realizacji projektu standard 150 kWh/(m2xrok) spełniony będzie dla wszystkich domów jednorodzinnych planowanych do wymiany źródła ciepła. Projekt obejmuje wymianę kotłów na spalające gaz i pellet zgodnie z przypisaniem do lokalizacji. W wyniku wymiany osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: do 31.12.2019 r.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji CO2 i wzrost wykorzystania energii odnawialnej) poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków; w szczególności instalacje i montaż paneli fotowoltaicznych, prace termomodernizacyjne, modernizacje przydomowych kotłowni.

Planowana całkowita wartość Projektu wynosi: 1 109 879,00 zł, w tym:

 • wydatki kwalifikowalne: 564 414,00 zł
 • przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 451 531,20 zł.

tabliczka_piece

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook