W imieniu Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zamieszczamy informację oraz wzór zawiadomienia o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby.

Informacja

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby