Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 99.900,00 zł”

www.wfosigw.pl

logo