W związku z wykonywaniem przez: LAS-R Sp. z o.o. z Krakowa zadania p.n.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta Sierpca oraz części gmin: Mochowo i Rościszewo” oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, informujemy że od 15 lipca br. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów ww. firmy w sołectwach gminy Mochowo wymienionych w załączonym piśmie.

rozp_prac_lasy