We wtorek 14 maja br. Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński podpisał umowę na remont drogi gminnej nr 370206W w m. Osiek i drogi gminnej nr 370219W w m. Dobrzenice Małe na terenie gminy Mochowo. Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie, reprezentowała Prokurent Milena Grabowska.

Wartość umowna przedsięwzięcia wynosi 403 958,20 zł brutto, a termin realizacji zaplanowano do 14 września 2024 r.

W ramach przedsięwzięcia:

  • w miejscowości Osiek przeprowadzony zostanie remont jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 785 m oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej, uzupełnione zostaną pobocza kruszywem łamanym i uporządkowany zostanie teren przyległy;
  • w miejscowości Dobrzenice Małe wykonany zostanie remont jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 404 m, uzupełnienie zostaną pobocza kruszywem łamanym i odmulone rowy i uporządkowany zostanie teren przyległy.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

tabl_Osiek_DM_po_podpis_wykon

UGM_1061