„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”

pasek_znaczki„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II” mająca na celu wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze wiejskim poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i budowę sieci wodociągowej w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji w m. Mochowo Parcele wybudowanie zostanie:

 • oczyszczalnia ścieków
 • sieć kanalizacyjna – 1675 mb
 • sieć wodociągowa – 92 mb

Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2018 r.

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook