Projekty Unijne

Nazwa projektuOdnośnik
Projekt ASICzytaj
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II etapCzytaj
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji
i geometrii dachu
Czytaj
Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy MochowoCzytaj
Projekt grantowy #ZDALNASZKOŁACzytaj
Projekt grantowy #ZDALNASZKOŁA+Czytaj
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGRCzytaj
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeniaCzytaj