Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 370244W relacji Żurawin – Żuki w m. Żuki i Żółtowo (destrukt asfaltowy w ilości ok. 200 ton dostarczy Zamawiający).

Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019 r. o godz. 15:00.

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe
  2. formularz ofertowy
  3. projekt umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść