Poniżej zamieszczamy rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie grypy ptaków

Rozporządzenie

Załącznik