W dniu 25 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. W tym roku do ślubowania przystąpiło 19 pierwszaków pod opieką Małgorzaty Maciejewskiej.

W uroczystości uczestniczył Zbigniew Tomaszewski Wójt Gminy Mochowo oraz pozostali zaproszeni goście, a wśród nich Olga Lewandowska – przewodnicząca Rady Rodziców i rodzice pierwszoklasistów.

Włodzimierz Radecki Dyrektor szkoły, przywitał wszystkich, a szczególnie bohaterów uroczystości, czyli pierwszoklasistów. Ich występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dzieci świetnie zaprezentowały swoje zdolności wokalne i recytatorskie.

Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści ślubowali na sztandar. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie” i dotykając ramienia specjalnym ołówkiem. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie głos zabrał pan Wójt Gminy Mochowo, który życzył pierwszakom i ich rodzicom powodzenia i wytrwałości. W prezencie podarował każdemu dziecku kredki. W imieniu rodziców życzenia „nowym” uczniom i podziękowania nauczycielom złożyła Olga Lewandowska.