Sołectwa


Sołectwa

Sołtys: Ewa Jakubowska

Rada sołecka:
 • Marzena Pączkowska - Członek
 • Karolina Pruśkiewicz - Członek
 • Karolina Mroczkowska - Członek
Statut sołectwa ADAMOWO:

UCHWAŁA NR 105/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Adamowo.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1815 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku Sołectwo Adamowo.

STATUT SOŁECTWA ADAMOWO - treść

Sołtys: Marek Krzeszewski

Rada sołecka:
 • Mirosław Witkowski - Członek
 • Stanisław Skierski - Członek
 • Dariusz Nowakowski - Członek
Statut sołectwa BENDORZYN:

UCHWAŁA NR 106/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bendorzyn.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1816 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Sołectwa Bendorzyn "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Bendorzyn i Lisówkę – stanowiącą integralną część miejscowości Bendorzyn, tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Bendorzyn".

STATUT SOŁECTWA BENDORZYN - treść

Sołtys: Andrzej Kajkowski

Rada sołecka:
 • Leszek Tadeusz Leszczyński - Członek
 • Wiktoria Mulczyńska - Członek
 • Agnieszka Sikorska - Członek
Statut sołectwa BOŻEWO:

UCHWAŁA NR 107/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożewo.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1817 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Sołectwa Bożewo "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Bożewo oraz Bożewo-Pieńki i Cendrowo stanowiące integralne części miejscowości Bożewo, tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Bożewo".

STATUT SOŁECTWA BOŻEWO - treść

Sołtys: Halina Elżbieta Olewińska

Rada sołecka:
 • Tadeusz Krajenta - Członek
 • Sylwia Woźnicka - Członek
 • Zdzisław Zalewski - Członek
Statut sołectwa BOŻEWO NOWE:

UCHWAŁA NR 108/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożewo Nowe.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1818 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA BOŻEWO NOWE - treść

Sołtys: Wioletta Wiśniewska

Rada sołecka:
 • Henryka Krystyna Kowalewska - Członek
 • Józef Sobczyński - Członek
 • Paweł Krzysztof Pawlak - Członek
Statut sołectwa CIEŚLIN:

UCHWAŁA NR 109/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Cieślin.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1819 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA CIEŚLIN - treść

Sołtys: Elżbieta Włoczewska-Dziarkowska

Rada sołecka:
 • Jolanta Pawłowska - Członek
 • Anna Wiśniewska - Członek
 • Teodor Zasadowski - Członek
Statut sołectwa DOBACZEWO-CHOCZEŃ:

UCHWAŁA NR 110/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobaczewo.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1820 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Sołectwa Dobaczewo: "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Dobaczewo i Choczeń tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Dobaczewo".

STATUT SOŁECTWA DOBACZEWO-CHOCZEŃ - treść

Sołtys: Mirosława Witkowska

Rada sołecka:
 • Hanna Filiks - Członek
 • Małgorzata Lewandowska - Członek
 • Zbigniew Wyszyński - Członek
Statut sołectwa DOBRZENICE MAŁE:

UCHWAŁA NR 111/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobrzenice Małe.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1821 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

ZZgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Sołectwa Dobrzenice Małe "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Dobrzenice Małe i Przybojewo – stanowiące integralną część miejscowości Dobrzenice Małe, tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Dobrzenice Małe.

STATUT SOŁECTWA DOBRZENICE MAŁE - treść

Sołtys: Wioletta Kamińska

Rada sołecka:
 • Janina Czarnomska - Członek
 • Ryszard Śmigielski - Członek
 • Dariusz Inoch - Członek
Statut sołectwa FLORENCJA:

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Florencja.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1822 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA FLORENCJA - treść

Sołtys: Grażyna Borowska

Rada sołecka:
 • Urszula Chmielewska - Członek
 • Agnieszka Inoch - Członek
 • Janusz Ostrowski - Członek
Statut sołectwa GOZDY:

UCHWAŁA NR 113/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gozdy.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1823 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA GOZDY - treść

Sołtys: Mirosław Śliwiński

Rada sołecka:
 • Jerzy Brudnicki - Członek
 • Janusz Adamczyk - Członek
 • Monika Gabryszewska - Członek
Statut sołectwa GRABOWIEC:

UCHWAŁA NR 114/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grabówiec.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1824 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA GRABÓWIEC - treść

Sołtys: Dawid Różański

Rada sołecka:
 • Marzanna Kowalska - Członek
 • Wiesław Ręczkowski - Członek
 • Iwona Różańska - Członek
Statut sołectwa GRODNIA:

UCHWAŁA NR 115/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodnia.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1825 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA GRODNIA- treść

Sołtys: Jerzy Wiśniewski

Rada sołecka:
 • Mirosław Czapliński - Członek
 • Piotr Kleczkowski - Członek
 • Daniel Wiśniewski - Członek
Statut sołectwa KAPUŚNIKI:

UCHWAŁA NR 116/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kapuśniki.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1826- wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Sołectwa Kapuśniki "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Kapuśniki i Pokrzywnicę – stanowiącą integralną część miejscowości Kapuśniki, tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Kapuśniki".

STATUT SOŁECTWA KAPUŚNIKI - treść

Sołtys: Barbara Nadolska

Rada sołecka:
 • Barbara Grodnicka - Członek
 • Małgorzata Nadolska - Członek
 • Aneta Szpanowska - Członek
Statut sołectwa KOKOSZCZYN:

UCHWAŁA NR 117/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kokoszczyn.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1827 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA KOKOSZCZYN - treść

Sołtys: Janina Barbara Gołębiewska

Rada sołecka:
 • Zbigniew Janiszewski - Członek
 • Katarzyna Kotarska - Członek
 • Aldona Bożena Okonkowska - Członek
 • Włodzimierz Michalski - Członek
 • Mirosława Rakowska - Członek
Statut sołectwa LIGOWO:

UCHWAŁA NR 118/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ligowo.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1828 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA LIGOWO - treść

Sołtys: Grażyna Waliszewska

Rada sołecka:
 • Helena Paczkowska-Gałkowska - Członek
 • Henryk Borniński - Członek
 • Małgorzata Rutkowska - Członek
STATUT SOŁECTWA LIGÓWKO - treść

Sołtys: Józef Dulski

Rada sołecka:
 • Marek Krajenta - Członek
 • Rafał Miłkowski - Członek
 • Agnieszka Wałęsa - Członek
Statut sołectwa LISICE NOWE:

UCHWAŁA NR 120/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lisice Nowe.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1830 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA LISICE NOWE - treść

Sołtys: Edyta Sobiecka

Rada sołecka:
 • Małgorzata Chęcińska - Członek
 • Monika Kozakowska - Członek
 • Konrad Sobiecki - Członek
Statut sołectwa ŁUKOSZYN:

UCHWAŁA NR 121/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łukoszyn.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1831 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ŁUKOSZYN - treść

Sołtys: Tomasz Synowiec

Rada sołecka:
 • Mariusz Karolkowski - Członek
 • Eugeniusz Wiśniewski - Członek
 • Irena Wiśniewska - Członek
Statut sołectwa ŁUKOSZYNO-BIKI:

UCHWAŁA NR 122/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łukoszyno-Biki.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1832 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ŁUKOSZYNO-BIKI - treść

Sołtys: Monika Zarzycka

Rada sołecka:
 • Maria Skrzyńska - Członek
 • Mariola Szymborska - Członek
 • Stanisław Ziółkowski - Członek
Statut sołectwa MALANOWO NOWE:

UCHWAŁA NR 123/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanowo Nowe.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1833 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA MALANOWO NOWE - treść

Sołtys: Agnieszka Szymborska

Rada sołecka:
 • Zbigniew Kotarski - Członek
 • Danuta Głodkowska - Członek
 • Jadwiga Krajewska - Członek
 • Zofia Podkowska - Członek
 • Dariusz Pracki - Członek
Statut sołectwa MALANOWO STARE:

UCHWAŁA NR 124/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanowo Stare.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1824 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Malanowo Stare i integralne części tej miejscowości Chmieleszczyznę i Gaje - tworzą samorząd mieszkańców Sołectwa Malanowo Stare".

STATUT SOŁECTWA MALANOWO STARE - treść

Sołtys: Andrzej Kuczkowski

Rada sołecka:
 • Marek Gadomski - Członek
 • Wanda Kwiatkowska - Członek
 • Aneta Lewandowska - Członek
Statut sołectwa MALANÓWKO:

UCHWAŁA NR 125/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanówko.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1835 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA MALANÓWKO - treść

Sołtys: Paweł Piotr Sobieszek

Rada sołecka:
 • Wiesław Górecki - Członek
 • Kazimierz Lewandowski - Członek
 • Wioleta Nagiewicz - Członek
Statut sołectwa MOCHOWO:

UCHWAŁA NR 126/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1836 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA MOCHOWO - treść

Sołtys: Teresa Wesołowska

Rada sołecka:
 • Wiesław Krzemiński - Członek
 • Andrzej Pączkowski - Członek
 • Barbara Sulkowska - Członek
Statut sołectwa MOCHOWO-DOBRZENICE:

UCHWAŁA NR 127/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo-Dobrzenice.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1837 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Sołectwa Mochowo-Dobrzenice "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Dobrzenice Duże, Mochowo Nowe i Załszyn tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Mochowo-Dobrzenice".

STATUT SOŁECTWA MOCHOWO-DOBRZENICE - treść

Sołtys: Lucyna Bożena Kruszewska

Rada sołecka:
 • Stanisław Kalkowski - Członek
 • Magdalena Piotrowska - Członek
 • Jerzy Szylka - Członek
Statut sołectwa MOCHOWO-PARCELE:

UCHWAŁA NR 128/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo-Parcele.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1838 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA MOCHOWO-PARCELE - treść

Sołtys: Alina Suska

Rada sołecka:
 • Krystyna Jakubowska - Członek
 • Paweł Ireneusz Olender - Członek
 • Jolanta Złotnicka - Członek
Statut sołectwa OBRĘB:

UCHWAŁA NR 130/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Obręb.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1840 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA OBRĘB - treść

Sołtys: Janusz Umiński

Rada sołecka:
 • Małgorzata Augustyniak - Członek
 • Barbara Bartnicka - Członek
 • Danuta Szymczak - Członek
Statut sołectwa OSIEK:

UCHWAŁA NR 131/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiek.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1841 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA OSIEK - treść

Sołtys: Elżbieta Smolińska

Rada sołecka:
 • Wioletta Joniak - Członek
 • Danuta Rudzińska - Członek
 • Michał Rudziński - Członek
Statut sołectwa ROMATOWO:

UCHWAŁA NR 133/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Romatowo.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1843 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ROMATOWO - treść

Sołtys: Jadwiga Kowalska

Rada sołecka:
 • Andrzej Gierłowski - Członek
 • Jan Kowalski - Członek
 • Kazimierz Śmigielski - Członek
Statut sołectwa ROKICIE:

UCHWAŁA NR 132/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rokicie.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1842 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ROKICIE - treść

Sołtys: Stanisław Tomaszewski

Rada sołecka:
 • Aldona Hińcz - Członek
 • Stanisław Kruszewski - Członek
 • Grzegorz Rupiński - Członek
Statut sołectwa SULKOWO-BARIANY:

UCHWAŁA NR 134/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sulkowo-Bariany.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1844 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Sołectwa Sulkowo-Bariany "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Sulkowo-Bariany oraz Sulkowo-Błony i Sulkowo-Jesionki stanowiące integralne części miejscowości Sulkowo-Bariany, tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Sulkowo-Bariany".

STATUT SOŁECTWA SULKOWO-BARIANY - treść

Sołtys: Roman Obrębski

Rada sołecka:
 • Mirosław Listkowski - Członek
 • Jarosław Obrębski - Członek
 • Stefan Wolski - Członek
Statut sołectwa SULKOWO RZECZNE:

UCHWAŁA NR 135/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sulkowo Rzeczne.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1837 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA SULKOWO RZECZNE - treść

Sołtys: Stanisław Solka

Rada sołecka:
 • Wojciech Pusz - Członek
 • Grzegorz Solka - Członek
 • Anna Trębińska - Członek
Statut sołectwa ŚNIECHY:

UCHWAŁA NR 136/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Śniechy.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1846 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ŚNIECHY - treść

Sołtys: Elżbieta Rakowska

Rada sołecka:
 • Katarzyna Zawadzka - Członek
 • Konstancja Krzemińska - Członek
 • Kazimierz Pawłowski - Członek
Statut sołectwa ZGLENICE-BUDY:

UCHWAŁA NR 137/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice-Budy.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1847 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ZGLENICE-BUDY - treść

Sołtys: Jacek Lędziński

Rada sołecka:
 • Jacek Kępczyński - Członek
 • Kamilla Polińska - Członek
 • Włodzimierz Sadowski - Członek
Statut sołectwa ZGLENICE DUŻE:

UCHWAŁA NR 138/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice Duże.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1848 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ZGLENICE DUŻE - treść

Sołtys: Grażyna Czachorowska

Rada sołecka:
 • Marcin Jeżewski - Członek
 • Danuta Maciejewska - Członek
 • Sławomir Pawlak - Członek
Statut sołectwa ZGLENICE MAŁE:

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice Małe.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1849 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ZGLENICE MAŁE - treść

Sołtys: Andrzej Nadrowski

Rada sołecka:
 • Marek Chrapkowski - Członek
 • Krzysztof Dobrzeniecki - Członek
 • Ilona Nadrowska - Członek
Statut sołectwa MYSZKI-ŻABIKI:

UCHWAŁA NR 129/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myszki Żabiki.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1839 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Statutu Sołectwa Myszki Żabiki "Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Myszki i miejscowość Żabiki tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Myszki Żabiki".

STATUT SOŁECTWA MYSZKI-ŻABIKI - treść

Sołtys: Jadwiga Borowska

Rada sołecka:
 • Aneta Osuch - Członek
 • Magdalena Wieluńska - Członek
 • Anna Różańska - Członek
Statut sołectwa ŻÓŁTOWO:

UCHWAŁA NR 140/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żółtowo.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1850 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ŻÓŁTOWO - treść

Sołtys: Aleksandra Helena Obrębska

Rada sołecka:
 • Maria Jakubkiewicz - Członek
 • Mirosław Dobrzeniecki - Członek
 • Milena Jędrzejewska - Członek
Statut sołectwa ŻUKI:

UCHWAŁA NR 141/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żuki.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1851 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ŻUKI - treść

Sołtys: Sołtys: Janusz Nadrowski

Rada sołecka:
 • Dominik Malanowski - Członek
 • Mariusz Nadrowski - Członek
 • Jarosław Wiśniewski - Członek
 • Paweł Malanowski - Członek
 • Jerzy Matyjasik - Członek
Statut sołectwa ŻURAWIN:

UCHWAŁA NR 143/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żurawin.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1853 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

STATUT SOŁECTWA ŻURAWIN - treść

Sołtys: Krystyna Sulkowska

Rada sołecka:
 • Monika Fijałkowska - Członek
 • Maria Sulkowska - Członek
 • Justyna Gabryszewska - Członek
Statut sołectwa ŻURAWINEK:

UCHWAŁA NR 142/XVII/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żurawinek.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2016 roku pod pozycją 1852 - wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 roku.

Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa ŻURAWINEK: Wójt Gminy Mochowo zarządzeniem Nr 21.2016 z dnia 14 marca 2016 roku zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających SOŁTYSA SOŁECTWA ŻURAWINEK. Wybory odbędą się w dniu 29 marca 2016 roku o godz. 14,00 w domu Pani Sulkowskiej Krystyny - wdowy po zmarłym sołtysie Św.P. Zygmuncie Sulkowskim.

STATUT SOŁECTWA ŻURAWINEK - treść