Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Mochowie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak oraz przedstawiciele Ludowego Klubu Sportowego SPARTA MOCHOWO Prezes Sebastian Szczypecki i Gospodarz Andrzej Kołodziejski podpisali umowę w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonego w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” na realizację zadania publicznego p.t. „Sport dla wszystkich w gminie Mochowo”.

Na podstawie podpisanej umowy, Gmina Mochowo przekaże klubowi sportowemu na realizację powyższego zadania dotację w wysokości 50 000,00 zł.