Dzisiaj w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski z Jolantą Augustyniak Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania p.n.: „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo”.

Planowany koszt przedsięwzięcia to prawie 160 tys. zł, w tym pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 84 180 zł.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku OSP w Zglenicach Dużych. W wyniku jego realizacji uzupełnione zostaną braki w infrastrukturze służącej rekreacji na terenie gminy Mochowo poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w m. Zglenice Duże, które będzie służyło do różnego rodzaju spotkań i rekreacji.

7_tabl_ZglD3_tabl_LGD_ZglD