Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mochowo” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.790,90 zł”

www.wfosigw.pl

logo