Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.438,20 zł”

www.wfosigw.pl

logo