Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie gminnego targowiska „Mój Rynek” w Mochowie, a także symboliczne przecięcie wstęgi na niedawno oddanej do użytku oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz licznie przybyli goście: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki, który na ręce Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego przekazał List od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek, Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego Małgorzata Korpolińska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego Sebastian Szczypecki, Radny Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, Wicestarosta Sierpecki Jarosław Andrzej Ocicki, Radny Miasta Sierpca Piotr Łukasz Rzeszotarski, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, a także radni Rady Gminy Mochowo na czele z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Mochowo – Zofią Witkowską oraz sołtysi gminy Mochowo.
Symbolicznego przecięcia wstęgi na obydwu obiektach dokonali Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski i przedstawiciele samorządu.

Wartość inwestycji dot. budowy targowiska opiewała na kwotę prawie 1,4 mln zł, przy czym kwota 845,6 tys. zł pozyskana została ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast wartość dot. budowy oczyszczalni ścieków wraz z fragmentem sieci kanalizacyjnej opiewała na kwotę ok. 4 mln zł, w tym prawie 2 mln zł także pozyskane zostało ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Główną ideą powstania targowiska była promocja tego co mamy w naszej gminie i regionie najlepsze – ekologicznych produktów pochodzących prosto od rolników, a także piękne, wykonywane własnoręcznie rękodzieło. Targowisko to miejsce rozwoju przedsiębiorczości, tworzące rynek zbytu towarów i stwarzające szansę na zakup zdrowej żywności. Na bazarze będziemy mogli kupić świeże warzywa, owoce i przetwory od lokalnych producentów. To będzie przede wszystkim miejsce, w którym handlować będą mogli rolnicy, drobni przetwórcy i rękodzielnicy, ale nie zabraknie też miejsca dla innych producentów i handlowców.
Na terenie Targowiska znajduje się budynek socjalno-biurowy, stanowiący zaplecze biurowe i higieniczno-sanitarne. W budynku wydzielone jest pomieszczenie dla promocji produktów lokalnych. Dziękujemy bardzo naszym lokalnym wystawcom i przedsiębiorcom za udostępnienie do tego pomieszczenia ich rękodzieła i produktów.
Serdeczne podziękowania kierujemy również dla przedstawicielek trzech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Mochowo: Koła Gospodyń Wiejskich z Cieślina, Koła Gospodyń Wiejskich „Mazowianka” z Osieka, Koła Gospodyń Wiejskich „Żukowianki” z Żuk. Dziękujemy Paniom za zaangażowanie i przygotowanie stoisk z regionalnymi potrawami do poczęstunku uczestników.