W sobotę 15 czerwca 2024 roku Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński, Sekretarz Gminy Dariusz Lazarowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Mochowo Zbigniew Kotarski z Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Mochowo Krystyną Bartoszewską i Hanną Ciemiecką oraz Radnym Wojciechem Zgorzelskim uczestniczyli w uroczystości 110-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie oraz 75-lecie powstania Orkiestry Dętej przy OSP w Bożewie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą prowadzoną przez Ks. Proboszcza Romana Zielińskiego i Ks. Kan. Andrzeja Zakrzewskiego Diecezjalnego Duszpasterza Strażaków.
Na obchodach obecni byli także:
  • Komendant Powiatowy PSP w Sierpcu St. Bryg. Marcin Strześniewski
  • Prezes ZP ZOSP RP Dh Kamil Różański
  • Komendant Gminny Dh Marek Krajenta
  • Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego Jerzy Stachurski.
Podczas uroczystości Dh Władysław Adamczyk długoletni Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Bożewo otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.
Na jubileuszu zostało odznaczonych:
  • 8 Druhów Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
  • 6 Druhów Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
  • 11 Druhów Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
  • 4 Druhów Odznaką Wzorowy Strażak
  • 51 Druhów Odznaką za Wysługę Lat.
Koło Gospodyń Wiejskich „BOŻE-WIANKI” z Bożewa bardzo zaangażowały się i poświęciły swój czas w organizację jubileuszu przygotowując dla wszystkich poczęstunek.