Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 06.09.2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na NOWY rachunek bankowy o numerze :
42 9038 0004 3915 9043 2000 1030