Starostwo Powiatowe w Sierpcu

INFORMUJE,

 

że w dniu 14 listopada 2018 r. na terenie powiatu sierpeckiego odbędzie się

 

ĆWICZENIE  RENEGADE/SAREX-18-II

 

W ramach ćwiczenia przeprowadzony będzie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania. Uruchamia się sygnały alarmowe zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.