Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Mochowie można składać w trybie ciągłym wnioski na odbiór eternitu.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej (link poniżej) lub w pokoju nr 18 na I piętrze w Urzędzie Gminy w Mochowie.

Odbiór eternitu od mieszkańca będzie odbywał się sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych Gminy i przyznania dofinansowania z WFOŚiGW.

WNIOSEK na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Mochowo