Wójt Gminy Mochowo informuje, że można już składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.

Do zakupu preferencyjnego są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 2238) jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego może zakupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach tj.:

  • 1500 kg – do dnia 31.12.2022 roku,
  • 1500 kg – od dnia 01.01.2023 roku.

Mieszkańcy Gminy Mochowo mogą składać wnioski:

–  osobiście w Urzędzie Gminy przy ulicy Sierpeckiej 2, 09-214 Mochowo (w godzinach pracy Urzędu)
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: epuap –
  w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Termin złożenia wniosków upływa z dniem 25.11.2022 r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy, na stronie www.mochowo.pl oraz na Facebooku – Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski.

Urząd Gminy w Mochowie nie odpowiada za jakość węgla. 

FORMULARZ WNIOSKU