Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia.

Wykaz