W sobotę Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński i Skarbnik Gminy Jolanta Augustyniak wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Mochowo Hanną Ciemiecką i radnymi uczestniczyli w 𝐗𝐕 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐞𝐣 𝐁𝐢𝐞𝐬𝐢𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫ó𝐰 𝐰 𝐌𝐨𝐜𝐡𝐨𝐰𝐢𝐞. Wydarzeniu towarzyszył 𝐣𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐮𝐬𝐳 𝟐𝟎-𝐥𝐞𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚𝐥𝐧𝐨ś𝐜𝐢 𝐂𝐡ó𝐫𝐮 „𝐙ł𝐨𝐭𝐚 𝐉𝐞𝐬𝐢𝐞ń”, który nadał przedsięwzięciu wyjątkowego charakteru.

Regionalna Biesiada Seniorów jest przeglądem amatorskiej twórczości artystycznej seniorów. Wydarzenie honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Sierpecki.

Na mochowskiej scenie zaprezentowało swój dorobek około 300 artystów. Były chóry, zespoły wokalno-instrumentalne i soliści. Przed otwarciem biesiady układy taneczne (kujawiaka i oberka) zaprezentowały dzieci z Zespołu Tańca Ludowego działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie. Następnie prowadząca Sylwia Krajewska, kierownik „Klubu Seniora+” w Mochowie, poprosiła o otwarcie biesiady przez Prezes Klubu Seniora w Mochowie Ewę Starczewską oraz Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Kopczyńskiego. Wójt życzył zespołom jak najlepszych prezentacji przygotowanych repertuarów. Podkreślił przy tym, jak ważna jest integracja międzypokoleniowa i powracanie do korzeni. Starosta Sierpecki Przemysław Burzyński przekazał zebranym wiele ciepłych słów, życząc mnóstwa muzycznych emocji i wrażeń. Liczba uczestniczących w Biesiadzie emeryckich zespołów zwiększa się z roku na rok, tak jak ich poziom ich muzycznego przygotowania. Niektóre utwory z pewnością przywołały wiele wspomnień i dostarczyły intensywnych emocji i wzruszeń.

Jako pierwszy wystąpił chór „Złota Jesień” z Mochowa. Następnie swój dorobek artystyczny przedstawiły chóry i zespoły: „Sierpczanie” z Sierpca, „Melodia” ze Szczawina Kościelnego, „Teodorki” z Nowej Góry, „Radosne Serca” z Łęgu Probostwa, „Weseli Seniorzy” z Sierpca, „Wrzosy” z Rypina, „Grzybowianki” z Grzybowa, „Srebrny Włos” z Rypina, „Daszynianki” z Daszyny, „Skrwileniacy” ze Skrwilna, „Sami Swoi” z Obrowa, „Vena” z Tłuchowa, „Nad Wkrą” z Bieżunia, „Brudzeniacy” z Brudzenia Dużego, „Uśmiech Seniora” z Drobina, Zespół wokalno – instrumentalny z Wielgiego, soliści: Bogumiła Skowrońska i Kazimierz Radwański oraz duet „Ela i Kapela”. Uczestnicy uroczystości mogli skosztować smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich: z Bendorzyna oraz „BOŻE-WIANKI” z Bożewa. Biesiada została zakończona uroczystym wręczeniem pamiątkowych statuetek i dyplomów. Liczba uczestniczących w Biesiadzie emeryckich zespołów zwiększa się z roku na rok. Cieszy to organizatorów i utwierdza w przekonaniu, że przegląd jest ważnym i potrzebnym wydarzeniem skierowanym do seniorów.