Dzisiaj w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z Jolantą Augustyniak Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”.

Planowany koszt przedsięwzięcia to ponad 132 tys. zł, w tym pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 84 176,00 tys. zł.

Z końcem lata będziemy mogli już pospacerować nowo wybudowanymi alejkami rekreacyjnymi przy stawie w m. Mochowo Parcele. W ramach zadania wykonane zostanie także umocnienie skarpy stawu. Jest to kolejny etap tworzenia w tym miejscu ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego. Nowe zagospodarowanie stworzy przestrzenie dla indywidualnych i zbiorowych form rekreacji oraz stanie się ważnym punktem w naszym systemie rekreacji.

5_tabl_staw_MochParc_ost4_ tabl_staw_MochParc_LGD_ost