Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dla OSP w Ligowie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.963,45 zł”

www.wfosigw.pl

logo