Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2019/2020.

Termin realizacji: obejmuje sezon zima 2019/2020 nie dłużej niż do 30.04.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, pok. nr 13 w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r., godz. 10:00.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 następujących zadań – części:

Zadanie nr 1 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gozdy, Adamowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Śniechy.

Zadanie nr 2 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Ligowo, Ligówko, Osiek, Rokicie, Florencja.

Zadanie nr 3 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Malanowo Stare, Malanowo Nowe, Malanówko, Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec.

Zadanie nr 4 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Zglenice Duże, Zglenice Małe, Zglenice Budy, Romatowo, Żuki, Żółtowo, Żurawin, Myszki, Żabiki.

Zadanie nr 5 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Mochowo, Mochowo Parcele, Mochowo Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Załszyn, Sulkowo Rzeczne, Sulkowo Bariany, Żurawinek.

Zadanie nr 6 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bożewo, Bożewo Nowe, Grodnia, Łukoszyno Biki, Łukoszyn, Bendorzyn, Cieślin, Lisice Nowe, Obręb.

 

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze wykonawcy i unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – treść