W dniu 10.11.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mochowie odbyła się prelekcja przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku kpt. Wojciecha Januszewskiego-Babikowa, dotycząca różnych form pełnienia czynnej służby wojskowej w kontekście wejścia w życie Ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

W trakcie spotkania zaproszeni goście, radni i sołtysi gminy mogli zapoznać się ze wszelkimi aspektami związanymi z rekrutacją, szkoleniem oraz powołaniem do czynnej służby wojskowej, szczególnie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Zainteresowanych ciekawą ofertą pracy w wojsku zachęcamy do zapoznania się z poniżej załączonymi materiałami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku.

Prezentacja – RODZAJE SŁUŻBY 

Folder – KANDYDAT

Folder – REZERWISTA 

Folder – ŻOŁNIERZ