Archive for year 2019

header_kask-300x230

Budowa oświetlenia ulicznego – 2 szt. lamp solarnych w m. Bożewo, gm. Mochowo

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego – 2 szt. lamp solarnych w m. Bożewo – na dz. nr ew. 46 i 185 obręb geodezyjny Bożewo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

informacja

Zapraszamy serdecznie

DZIEŃ SENIORA

informacja

Informacja

Zgodnie z informacją z Krajowego Systemu Monitoringu Suszy dla terenu Gminy Mochowo (raport nr 8),  Wójt Gminy Mochowo informuje producentów rolnych , że  zmieniony został zakres upraw podlegających szacowaniu. Według wyżej wymienionego systemu zagrożenie suszą występuje na glebach:

– kategorii I (grunty klas V i VI) – w zakresie upraw: zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, roślin strączkowych

-kategorii II (grunty klasy IV) –  w zakresie upraw: kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych

informacja

Bezpłatne badanie słuchu

Bezpłatne Badanie Słuchu 1Bezpłatne Badanie Słuchu 2

gd001

Komunikat !!!

W ramach upamiętnienia 75 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego na Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego ws. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 na terenie całej gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe i wyemitowany sygnał akustyczny ciągły, trwający 1 min.

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook