Archive for Lipiec, 2019

logo_dobry_start_

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „DOBRY START” 300+

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry Start” i przyznawane  jest na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz. U. z 2018 poz. 1061).
Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, które polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. (więcej…)

PFRON_LOGO

KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU PRZYPOMINA, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W  RAMACH PROGRAMU CELOWEGO „AKTYWNY SAMORZĄD”.

(więcej…)

500plus

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROGRAMU RODZINA 500+

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bankowość elektroniczną, portal emp@tia, PUE ZUS)
od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej
(więcej…)

info_dofinans — kopia

Piknik Rodzinny „LATO na START”

W sobotę po raz pierwszy na boisku gminnym w Mochowie Parcele odbył się Piknik Rodzinny „LATO na START”. Przedsięwzięcie zorganizował Wójt Gminy Mochowo, a Marszałek Województwa Mazowieckiego objął je honorowym patronatem.

Piknik oficjalnie rozpoczął się o godzinie 16:00 od przemówień Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sierpeckiego Przemysława Burzyńskiego. Następnie na scenie swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały dzieci z grupy ZUMBA KIDS, która działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie. Podczas Pikniku można było skorzystać z fachowych porad przedstawicieli Sierpeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sierpca. Wręczono również medale, puchary i nagrody zwycięzcom konkurencji, które towarzyszyły Piknikowi: Turnieju Piłki Plażowej Siatkowej oraz Turnieju Piłki Nożnej dla Drużyn OLD BOY.

Wiele emocji, zwłaszcza młodzieży, dostarczył koncert w wykonaniu zespołu DEJW, który sfinansowany został ze środków samorządu województwa mazowieckiego. O oprawę muzyczną zabawy tanecznej zadbał z kolei zespół EXPANDER.

Podczas przedsięwzięcia dużym zainteresowaniem, nie tylko najmłodszych, cieszyły się dodatkowe atrakcje towarzyszące imprezie: wystawa pojazdów zabytkowych, skaczące dmuchane kule BUBBLE BALLS, FOOTBALL DART, ZORBA – ZORBING, zjeżdżalnia dmuchana, zamek dmuchany do skakania, animacje dla dzieci itd.

info_dofinans

 

info_dofinans — kopia

 

 

 

 

 

nisvpln9qeu6rwd-2

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mochowo. W zakres zleconych prac wchodzi:

 • demontaż, załadunek oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych, w ilości ok. 2013 m– 22,14 Mg
 • odbiór wraz z załadunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych z miejsca tymczasowego składowania (bez demontażu) w ilości ok. 3401 m– 37,41 Mg

Łączna ilość odpadów azbestu przeznaczonych do transportu i utylizacji z terenu gminy Mochowo ok. 5414 m– 59,554 Mg.

Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2018 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook