Archive for Grudzień, 2019

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2019/2020 na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2019/2020.

Termin realizacji: obejmuje sezon zima 2019/2020 nie dłużej niż do 30.04.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, pok. nr 13 w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r., godz. 10:00.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb gminy Mochowo w 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2020 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji:

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg.

Integralną część w/w opracowań stanowić będzie ustalenie wszystkich organów uzgadniających projekt decyzji oraz weryfikacja stron postępowania administracyjnego.

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2019 r. o godz. 12:00.

(więcej…)

LGD-SP

Kolejne nabory przed nami!

Zapraszamy na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż przewidywany termin naboru wniosków na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć: „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” oraz „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” zaplanowany jest w dniach 30 grudnia 2019 r. – 13 stycznia 2020 r. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook