Archive for październik, 2020

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko – Grabówiec – etap II

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na długości 0,186 km o nawierzchni bitumicznej z poboczami z kruszywa łamanego. W ofercie należy skalkulować wykonanie stałej organizacji ruchu objętej zakresem zamówienia na podstawie projektu budowlanego.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem technicznym z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy dokonania analizy dokumentacji projektowej z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 r. o godz. 12:00.

Termin realizacji – do 30.11.2020 r. (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska w m. Dobrzenice Małe, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska nr 26724, który będzie składał się z wieży antenowej o wysokości 52,5 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną, instalacją zasilającą nN, instalacją uziemiającą, ramy do posadowienia urządzeń technologicznych oraz ogrodzenia – dz. nr ew. 40/2 obręb geodezyjny Dobrzenice Małe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

ikonki_do_bez_zdjec_arimr_logo

ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

26 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

(więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Informacja GOPS w Mochowie

info-gops

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Akademia Rozwoju Rodziny

plakat-arr-1

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook