Archive for wrzesień, 2021

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Audyt Krajobrazowy – prośba o wypełnienie ankiety

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej realizuje badanie – Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego, na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. W związku z powyższym prosimy o  wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Dotyczą one rozpoznania i oceny syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego oparciu o metodykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia audytów krajobrazowych. (więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Dokumentowanie wywozu ścieków

wyzow-scieki

images

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – WYKAZ

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

WYKAZ

tablica-gozdy-fogr

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo

Gminie Mochowo udało się pozyskać dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskana dotacja w wysokości 120.000,00 zł zostanie wykorzystana na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo”. (więcej…)

unnamed

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. O pomoc finansową w ramach tego instrumentu ubiegała się również Gmina Mochowo. (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook