Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

WYKAZ