Archive for lipiec, 2023

images

Ostrzeżenie pogodowe

IMiGW 28.07.2023

informacja

Komunikatu o uruchomieniu syren

1.08-syreny2023(1)

header_kask-300x230

„Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV: linia kablowa nn 0,4 kV, budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej nn 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na działce nr ew. 114 położonej w obrębie geodezyjnym Gozdy, gm. Mochowo.”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV: linia kablowa nn 0,4 kV, budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej nn 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na działce nr ew. 114 położonej w obrębie geodezyjnym Gozdy, gm. Mochowo.”

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

informacja

Informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu

Ulotka dotycząca zagrożenia wynikającego z dokarmiania gołębi dziko żyjących 

Zrzut ekranu 2023-07-25 113751

127712_r0_940

Wniosek o o szacowanie strat w uprawach rolnych

Rolnicy, którzy ponieśli szkody rolnicze spowodowane przez suszę mają możliwość złożenia wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” (wymóg obligatoryjny).

Link do aplikacji suszowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2/

Za pomocą tej aplikacji producent rolny korzystając z Profilu Zaufanego określa zakres strat spowodowanych przez suszę w swoim gospodarstwie rolnym.

Dodatkowo (pomocniczo) w przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może wnioskować o dodatkowe oszacowanie strat przez komisję powołaną przez Wojewodę w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.

Do wniosku składanego do Gminy należy załączyć wydruk wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2023 rok złożonego do ARiMR.

Oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniało do uzyskania pomocy suszowej.

Pismo z informacją

Do pobrania: WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD