admin

(0 comments, 176 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by admin
UGM_0052-Resizer-W1000

Nowy funkcjonalny budynek socjalny

Zakończyła się budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo-Parcele o powierzchni ponad 100 m2. Wykonawcą tego przedsięwzięcia był Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz z Sierpca, a całkowity koszt zadania przekroczył 260 tys. zł. (więcej…)

Partnerstwo dla kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży

Partnerstwo dla kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży

Na początku sierpnia Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu pt. „SRS VIII. Szkoła równych szans VIII edycja” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Mochowo zamierza przystąpić do jego realizacji w 2017 roku, a planowany okres realizacji projektu będzie trwał do końca marca 2019 r. (więcej…)

logo_slonecznik

DNI MOCHOWA 2017

W dniach 25 – 27 sierpnia br. zapraszamy na weekend pełen atrakcji w ramach obchodzonych po raz pierwszy DNI MOCHOWA (więcej…)

znak-informacji

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 • lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w miejscowości Choczeń 19 m. 8
 • zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Żuki (dz. nr 54/1 i 54/2).
pobrane

Miejsce rekreacji w m. Gozdy

Rozpoczęły się prace w terenie kolejnego zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. W wyniku budowy publicznego placu zabaw w m. Gozdy stworzone zostanie miejsce do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci, ogrodzone siatką ogrodzeniową. (więcej…)

admin's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook