admin

(0 comments, 151 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by admin
DSCN3107-Resizer-W800Q100

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Zakończenie roku szkolnego w Ligowie rozpoczęło się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Ligowie. Dzisiejszy dzień był dla wszystkich dniem szczególnym. Przez cały rok pracowali ciężko, teraz nadeszła pora, aby zebrać plony ich wysiłków i podsumować wspólne edukacyjne zmagania.

Dyrektor szkoły Maria Kierzkowska przywitała przybyłych gości i podziękowała rodzicom, przyjaciołom szkoły i stowarzyszeniom za współpracę, za ogromną pomoc i okazaną  życzliwość. Bez ich wsparcia szkoła z pewnością nie byłaby taka sama, a uczniowie nie mieliby tylu możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Ogromne wyrazy uznania skierowała również w stronę kadry pedagogicznej.

Dyrektor szkoły wręczyła najlepszym uczniom nagrody i dyplomy. Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak przekazał stypendia Wójta Gminy Mochowo, które otrzymali:

z klasy V

Michał Lemański ze średnią ocen 5,30

Martyna Warsicka ze średnią ocen 5,20

Maciej Kamiński ze średnią ocen 5,20

Z klasy VI

Marta Żołnowska ze średnią ocen 5,45

Franciszek Strupczewski ze średnią ocen 5,27

Andżelika Borowska ze średnią ocen 5,18

Natalia Bombalicka ze średnią ocen 5,18

Starosta Sierpecki Jan Laskowski ufundował dla najlepszej uczennicy upominek.

Na zakończenie Dyrektor szkoły Maria Kierzkowska życzyła dzieciom by najbliższe dwa miesiące okazały się dla nich niezapomniane. By nabrały sił, dobrze się bawiły, ale nie zapominały o zdrowym rozsądku, a 1 września – wypoczęci, pełni energii, zapału i nowych pomysłów – spotkały się znowu, by wspólnie powitać nowy rok szkolny.

tekst i foto – Szkoła Podstawowa w Ligowie

DSC_1276-Resizer-W800Q100

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Przewodnicząca Rady Rodziców Olga Lewandowska oraz ks. kanonik dr Andrzej Świderski.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu Dyrektor szkoły Włodzimierz Radecki podsumował rok szkolny, przedstawił sukcesy uczniów. Następnie Wójt wręczył stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce,. Dyrektor przekazał najlepszym uczniom nagrody książkowe.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez piątoklasistów pod kierunkiem: Urszuli Radeckiej, Joanny Ostrowskiej. O oprawę muzyczną zadbał chór pod opieką Janiny Adamczyk. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały również dzieci z punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

 

tekst i foto – Szkoła Podstawowa w Bożewie

 

DSCF8401 (2)-Resizer-W800Q100

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie

W dzisiejszym dniu uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie uroczyście podsumowali 10 miesięcy pracy. Rok ten obfitował w liczne sukcesy na wielu płaszczyznach. W szkole odbyły się różne uroczystości, zapoczątkowane zostały różne akcje i działania mające jeden wspólny cel – edukację dzieci.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbyło się na hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Mochowie. Na wstępie dyrektor szkoły podsumowała rok szkolny, przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, organowi prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywną pracę na rzecz środowiska uczniowskiego, przede wszystkim za zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennej edukacji. Podkreśliła, że biorąc pod uwagę wyniki nauczania (wszyscy uczniowie przeszkli do klasy programowo wyższej) kolejny rok szkolny można zaliczyć do udanych. W kolejnej części Anna Witkowska Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Mochowo, wręczyła uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Uczennicy klasy IV – Agnieszce Felczak, która osiągnęła najwyższą średnią ocen – 5,63 wręczona została nagroda Starosty Powiatu Sierpeckiego.

Po krótkiej części artystycznej, przygotowanej przez Monikę Gorajek, Pawła Woldera oraz Wiesława Dołasińskiego, przyszedł czas na wręczenie nagród za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy osiągnęli 100% lub wzorową frekwencję.

Na koniec uroczystości dyrektor szkoły życzyła uczniom i pracownikom szkoły, aby wakacje upłynęły pod znakiem radości, aby pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące.

 

tekst i foto – Szkoła Podstawowa w Mochowie

DSC_0205-Resizer-W900Q100

Pożegnanie absolwentów gimnazjum

W dniu 22 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. W wydarzeniu uczestniczyli, m. in.: Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Anna Witkowska, Dyrektor szkoły Lilianna Nejman, Rada Pedagogiczna, pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice.

Uroczystość była okazją do podsumowania roku szkolnego 2016/2017. Padło wiele ciepłych słów pod adresem absolwentów i pozostałych uczniów, dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły i rodziców. Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca. Uczniowie gimnazjum otrzymali nagrody i statuetki za wysokie wyniki w nauce, sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych oraz sukcesy sportowe. Czworo uczniów, za swoje szczególne osiągnięcia, zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Absolwenta. Z rąk Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego 12 uczniów otrzymało stypendia naukowe. Dodatkowo 28 uczniów otrzymało stypendia sportowe.

Nagrodę specjalną Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego za najwyższą średnią z ocen otrzymała uczennica klasy Ia Natalia Hińcz. Wręczenia dokonał Sławomir Olejniczak Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego.

Uczniowie otrzymali również podziękowania za działalność w zespole tanecznym MANABA, szkolnym teatrze MASKA oraz drużynie harcerskiej.

Na zakończenie Dyrektor pogratulowała uczniom zdobytych nagród i wyróżnień oraz podziękowała rodzicom i władzom gminy za wsparcie, a nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę i trud włożony w wychowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

foto – Gimnazjum w Mochowie

 

indeks

Zawody sportowo – pożarnicze OSP

Zapraszamy w najbliższą sobotę na zawody sportowo – pożarnicze OSP do Zglenic Dużych.

plakat_zawody2017

admin's RSS Feed
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook