Inwestycje w Gminie

dofinans_UE

Zakończona realizacja przedsięwzięcia

Zakończyła się realizacja operacji p.n.: „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. (więcej…)

tablica_swietlica

Świetlica Wiejska w Malanowie Starym

Dobiegł końca rozpoczęty w 2019 roku remont świetlicy wiejskiej w Malanowie Starym. Budynek ten został przebudowany, rozbudowany i nadbudowany by służyć mieszkańcom w rozwoju swoich pasji czy też w stworzeniu nowej oferty kulturalnej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1milion zł w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

27 28 tablica_swietlica

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele

2 czerwca w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z Jolantą Augustyniak Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”. Planowany koszt przedsięwzięcia to ponad 132 tys. zł, w tym pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 84 176,00 tys. zł .
W ramach zadania wykonane zostanie także umocnienie skarpy stawu. Jest to kolejny etap tworzenia w tym miejscu ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego. Nowe zagospodarowanie stworzy przestrzenie dla indywidualnych i zbiorowych form rekreacji oraz stanie się ważnym punktem w naszym systemie rekreacji.
101755937_2333310783643576_4686053415812333568_n 101673146_2333310736976914_4027783157246853120_n 79275721_2333310753643579_624492058769358848_n
dofinans_UE

„Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali  umowę o przyznanie pomocy dla operacji p.n.: „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. (więcej…)

header_kask-300x230

„Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”

tabliczka_piece

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: CZYTAJ