Inwestycje w Gminie

UGM_0238

Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy odbioru końcowego I etapu zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo”. (więcej…)

UGM_0088

Przebudowa drogi gminnej w Gozdach

Rozpoczęły się prace związane z „Przebudową drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy” (więcej…)

UGM_0054-Resizer-W1000

Z myślą o niepełnosprawnych

W Żurawinie, przy budynku świetlicy wiejskiej, wybudowana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Przy okazji pobudowane zostały nowe schody zewnętrzne i wymienione zostały drzwi zewnętrzne wejściowe. Przedsięwzięcie zrealizowano za łączną kwotę prawie 21 tys. zł brutto ,a Wykonawcą jego była firma BEST BRUK Dariusz Łukowski z Bożewa Nowego. (więcej…)

UGM_0052-Resizer-W1000

Nowy funkcjonalny budynek socjalny

Zakończyła się budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo-Parcele o powierzchni ponad 100 m2. Wykonawcą tego przedsięwzięcia był Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz z Sierpca, a całkowity koszt zadania przekroczył 260 tys. zł. (więcej…)

pobrane

Miejsce rekreacji w m. Gozdy

Rozpoczęły się prace w terenie kolejnego zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. W wyniku budowy publicznego placu zabaw w m. Gozdy stworzone zostanie miejsce do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci, ogrodzone siatką ogrodzeniową. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook