Inwestycje w Gminie

1aa41595-06a8-497b-82b3-c257bd94d303

„Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7” – spotkanie informacyjne

W poniedziałek 20 maja br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym odbyło się spotkanie informacyjne mieszkańców gmin: Brudzeń Duży, Mochowo oraz Gozdowo z przedstawicielami GDDKiA o/Bydgoszcz oraz Biura Projektowego TPF sp. z o.o. celem omówienia 3 proponowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10. W każdym z tych wariantów znajduje się zjazd w okolicach Łukoszyna na teren Powiatu Sierpeckiego. 

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Sławomirem Olejniczakiem.

Poniżej przekazujemy materiały informacyjne z tego spotkania: ulotkę informacyjną, orientację, plany sytuacyjne oraz ankietę. 

Wypełnione i podpisane ANKIETY wyrażające opinie, uwagi, wnioski i zastrzeżenia wobec proponowanych rozwiązań projektowych należy przesłać w terminie do 19 czerwca 2024 r.: (więcej…)

header_kask-300x230

Nowe boisko wielofunkcyjne w Ligowie oddane do użytku

W Ligowie zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie. W odbiorze końcowym uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Anną Witkowską Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy i Sławomirem Olejniczakiem Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej. Wykonawcę reprezentowali: Michał Politowski współwłaściciel firmy Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. j. z Lipna oraz Robert Lutomirski Kierownik budowy. W odbiorze uczestniczyli również: Mariusz Borowski Inspektor Nadzoru, Agnieszka Różańska Dyrektor Szkoły, Zbigniew Kotarski Przewodniczący Rady Gminy Mochowo, Hanna Ciemiecka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mochowo oraz Janina Gołębiewska Sołtys wsi Ligowo. (więcej…)

RFRD_droga

Podpisanie umowy z wykonawcą remontu drogi

We wtorek 14 maja br. Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński podpisał umowę na remont drogi gminnej nr 370206W w m. Osiek i drogi gminnej nr 370219W w m. Dobrzenice Małe na terenie gminy Mochowo. Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie, reprezentowała Prokurent Milena Grabowska.

Wartość umowna przedsięwzięcia wynosi 403 958,20 zł brutto, a termin realizacji zaplanowano do 14 września 2024 r.

W ramach przedsięwzięcia: (więcej…)

RFRD_droga

Kolejne drogi gminne zmodernizowane

We wtorek 14 maja br. odbył się odbiór końcowy przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo w miejscowościach: Ligówko, Adamowo – granica gminy (Sudragi), Choczeń – Żurawin, Sulkowo Rzeczne – Żurawinek, Osiek – Boguchwała, Ligówko – Grabówiec, Dobrzenice Małe – Dobrzenice Duże”.

W odbiorze uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Sławomirem Olejniczakiem, Inspektorem ds. inwestycji Sylwią Woźnicką i Inspektorem Nadzoru Marcinem Słupskim. Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna – reprezentowała Prokurent Milena Grabowska i Kierownik budowy Michał Lazarowski. Przybyli również zaproszeni radni i sołtysi z miejscowości objętych przedsięwzięciem. (więcej…)

RFRD_droga

Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo

Zakończony został remont drogi gminnej w miejscowości Rokicie i Osiek na długości 0,995 km. W dniu 30.04.2024 r. spisany został protokół odbioru końcowego zadania. (więcej…)