Inwestycje w Gminie

20170608_125148-Resizer-W900Q100

Urządzanie terenów zielonych w Ligowie – III etap

Rozpoczęto realizację III etapu zadania pn. „Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo„. W ramach zadania w dalszym ciągu będzie zagospodarowywany teren przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie o powierzchni około 1,15 ha. (więcej…)

Wystąpienie Starosty Sierpeckiego podczas XXXV sesji Rady Gminy w Mochowie

Wystąpienie Starosty Sierpeckiego podczas XXXV sesji Rady Gminy w Mochowie

W środę podczas obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Mochowie, gościliśmy Jana Laskowskiego Starostę Powiatu Sierpeckiego. W swoim wystąpieniu starosta podsumował działalność samorządu powiatu sierpeckiego na terenie naszej gminy w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie inwestycji drogowych finansowanych wspólnie z gminą Mochowo. Jednocześnie dowiedzieliśmy się jakie Zarząd Powiatu Sierpeckiego ma plany inwestycyjne na następny rok związane z naszą infrastrukturą drogową. (więcej…)

pobrane

Uroczysty odbiór przebudowanych dróg gminnych

Dziś odbył się oficjalny odbiór końcowy przebudowanych dróg w miejscowości Ligowo i relacji Cieślin – Obręb. Wśród obecnych byli: Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Przewodniczący Rady Gminy Jan Głodkowski, członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, radni gminy Mochowo Marta Kacperska i Mirosława Rakowska oraz Andrzej Kajkowski, a także sołtys wsi Ligowo Janina Gołębiewska i sołtys wsi Obręb Alina Suska.. Przybyli również mieszkańcy wsi przyległych do przebudowanych dróg. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie wraz z inspektorem nadzoru Krzysztofem Pawłowskim. (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa budynku socjalnego

Po przerwie zimowej kontynuowane są prace budowlane dotyczące przedsięwzięcia p.n.: „Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo-Parcele”. Budynek służyć będzie jako miejsce spotkań kulturalno-sportowych mieszkańców gminy Mochowo. (więcej…)

roboty_drogowe1

Kontynuacja robót drogowych na drodze Cieślin – Obręb

Na drodze relacji Cieślin – Obręb Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie, które jest wykonawcą robót budowlanych, kontynuuje przebudowę tej drogi. W etapie przewidzianym do realizacji na ten rok zostanie wykonane ok. 1311 mb drogi o szerokości 4 m.

Wartość zadania wynosi 658 216,04 zł brutto, w tym pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 361 624 zł. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook