Inwestycje w Gminie

header_kask-300x230

Budowa budynku socjalnego

Po przerwie zimowej kontynuowane są prace budowlane dotyczące przedsięwzięcia p.n.: „Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo-Parcele”. Budynek służyć będzie jako miejsce spotkań kulturalno-sportowych mieszkańców gminy Mochowo. (więcej…)

roboty_drogowe1

Kontynuacja robót drogowych na drodze Cieślin – Obręb

Na drodze relacji Cieślin – Obręb Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie, które jest wykonawcą robót budowlanych, kontynuuje przebudowę tej drogi. W etapie przewidzianym do realizacji na ten rok zostanie wykonane ok. 1311 mb drogi o szerokości 4 m.

Wartość zadania wynosi 658 216,04 zł brutto, w tym pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 361 624 zł. (więcej…)

roboty_drogowe1

Ruszyły remonty dróg

Po przerwie zimowej na drodze gminnej w m. Ligowo kontynuowane są prace związane z jej przebudową. Roboty budowlane realizowane są etapowo (wykonanie 2 odcinków drogi). Obecnie Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna, rozpoczął II etap, który będzie realizowany do maja br. W pierwszym etapie w zeszłym roku wykonano 1 703,3 m drogi, a w drugim etapie zostanie wykonane pozostałe 800 m.

Wartość zadania wynosi 633 229,99 zł brutto, w tym pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 407 696,00 zł.

(więcej…)

header_kask-300x230

Inwestycje zrealizowane na terenie gminy Mochowo w roku 2016

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook