Zakończyły się organizowane po raz drugi DNI MOCHOWA, które odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Sierpeckiego. W ciągu dwóch dni ostatniego weekendu sierpniowego zorganizowano dla mieszkańców imprezy plenerowe integrujące ze sobą różne pokolenia poprzez muzykę i zabawę, zróżnicowane gry edukacyjne przypominające każdemu zasady dbania o bezpieczeństwo, a w niedzielne popołudnie odbyły się „Dożynki Gminne” – uroczyste zwieńczenie żniw i podsumowanie całorocznego trudu rolnika.

Pierwszego dnia – w sobotę – można było skorzystać z darmowej strefy bezpieczeństwa: symulatora dachowania, symulatora zderzenia, symulatora motocykla sportowego, symulatora bezpiecznej jazdy, alkogogli, a także symulatora czasu reakcji – refleksomierza. Ponadto odbył się pokaz pierwszej pomocy oraz przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami: przez Fundację „Mocni Mocą Nadziei” – konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, a przez WORD – „Bezpieczna droga do szkoły”. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Kacprem Kuszewskim, który poprowadził warsztaty muzyczne „Śpiewać każdy może – wspólna zabawa z piosenką”. Choć pogoda od rana była deszczowa, to jednak udało się popołudniu zaskoczyć najmłodszych uczestników wydarzenia spadającą z nieba niespodzianką w postaci pluszaków.
Wśród atrakcji tego wieczoru był koncert MARCINA SIEGIEŃCZUKA z zespołem, który dostarczył obecnym wiele emocji, a zabawę wieczorną dla wszystkich zapewnił zespół EXPANDER.

Drugi dzień DNI MOCHOWA to uroczyste  obchody święta rolników, ich rodzin i wszystkich pozostałych mieszkańców naszej rolniczej gminy – zwieńczenie żniw i podsumowanie całorocznego trudu rolnika.

Tegoroczne Dożynki Gminne rozpoczęły się o godz. 14:00 Mszą Św. w intencji rolników w kościele parafialnym p.w. Św. Marcina w Mochowie, którą celebrował ks. Krzysztof Muzal – Proboszcz tutejszej parafii. Po Mszy Św. uroczysty korowód dożynkowy, poprowadzony przez Orkiestrę Dętą z OSP Mochowo, przemaszerował na teren boiska gminnego w Mochowie Parcele, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości dożynkowych. Po obrzędowej części Święta Plonów, w której główną rolę odegrali Starostowie Dożynek, jako pierwsi głos zabrali Poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak oraz Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski. Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji dożynkowych, nie zapominając jednocześnie o podkreśleniu osiągnięć gminy z ostatnich 4 lat.

„…Szanowni Państwo, Dożynki to czas podsumowań kończącego się sezonu w rolnictwie, to również dobra okazja do podzielenia się z Państwem informacją o podejmowanych przez gminę działaniach.

Jednym z głównych zadań, jakie postawiłem sobie na początku mojej kadencji, było zapewnienie mieszkańcom odpowiednio przygotowanej infrastruktury. Na inwestycje przeznaczone zostało w tym czasie łącznie ok. 20,5 mln zł. Priorytetowo potraktowane zostały inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gdyż to ich realizacja może przyśpieszyć lub zahamować dalszy rozwój gminy. Za prawie 9,5 mln zł w chwili obecnej powstaje długo wyczekiwana oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna dla mieszkańców Mochowa, Mochowa Nowego i Mochowa Parceli (ponad 11 km sieci z możliwością podłączenia dla 157 posesji). Niezwykle ważne jest także podnoszenie jakości naszych dróg gminnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w ciągu ostatnich 4 lat przebudowaliśmy 16 dróg gminnych za kwotę prawie 2,5 mln zł. Wśród realizowanych priorytetów znalazły się także zadania związane z przywracaniem walorów przyrodniczych naszej gminy, zwłaszcza terenów przyszkolnych, służących rekreacji, a także edukacji. Na urządzanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, ścieżki przyrodnicze, szklarnię wiejską, place zabaw, wiatę edukacyjną wydatkowaliśmy ponad 1 mln złotych. Nie zapominamy o wsparciu naszych druhów strażaków, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Bożewo, specjalistyczny sprzęt dla jednostek, dla OSP Malanowo Stare pozyskane zostały środki na lekki samochód ratowniczo – gaśniczy. Środki przeznaczone na ten cel to prawie 1 mln złotych. Dzięki pozyskanej dotacji unijnej, nowy wygląd otrzyma budynek Urzędu Gminy w Mochowie, gdzie koszt całego przedsięwzięcia to prawie 600 tys. zł, a w miejscowości Mochowo, w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie targowisko „Mój Rynek” o wartości ponad 1,3 mln zł. Te wszystkie przedsięwzięcia nie mogłyby być zrealizowane w takim zakresie, gdyby nie udało nam się pozyskać środków zewnętrznych, wśród których ponad 7 mln pochodzi ze środków unijnych, prawie 1,3 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego prawie 600 tys. zł.

Na uwagę zasługuje również fakt, że od 2016 r. na terenie gminy Mochowo z powodzeniem funkcjonuje fundusz sołecki. Najczęściej środki te przeznaczane są na poprawę jakości dróg, a także na place zabaw, zagospodarowywanie terenu oraz na tworzenie dokumentacji technicznej dla zadań według potrzeb danego sołectwa. W tym czasie na ten fundusz wydzieliliśmy z budżetu gminy kwotę prawie 1,5 mln zł. ……” – mówił wójt.

Wśród gości, którzy zabrali głos podczas uroczystości był również Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego Jan Rzeszotarski, który wraz z Wicestarostą Sierpeckim Wojciechem Rychterem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Sierpeckiego Marcinem Błaszczykiem i Członkiem Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomirem Olejniczakiem wręczyli czterem mieszkańcom gminy przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika „Dyplomy uznania” z podziękowaniem za zasługi oraz całokształt realizowanych działań na rzecz rozwoju rolnictwa w Województwie Mazowieckim. Mając na uwadze dokonania tychże Panów  na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa oraz ich zaangażowanie i wysiłek włożone w propagowanie wartości i tradycji rolniczych, tablice z podziękowaniami wręczył również Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski. Na koniec głos zabrali jeszcze Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego Marcin Błaszczyk oraz Dyrektor Zarządu MPGK ‘’EMPEGEK’’ Sp. z o.o. w Sierpcu Paweł Pakieła. Ponadto prowadzący odczytali listy skierowane do Gospodarza Gminy i jej mieszkańców od Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

Oprawę artystyczną dożynek zapewniły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie. Swój program artystyczny przedstawiły również: Zespół Tańca Ludowego z Mochowa oraz Chór „Złota Jesień”.

Zaprezentowane wieńce z sołectw: Bożewo, Bożewo Nowe, Mochowo, Mochowo Parcele, Romatowo, Zglenice Małe i Żuki wzięły udział w organizowanym każdego roku, konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Według komisji oceniającej – wszystkie przygotowane wieńce zasłużyły na miano „Najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego”, dlatego też każde z zaangażowanych sołectw otrzymało nagrodę. W uroczystościach zaprezentowane zostały  dodatkowo wieńce przygotowane przez Szkolne Kluby Wolontariatu z Bożewa i Ligowa. Nagrody wręczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z przybyłym Starostą Sierpeckim Janem Laskowskim, który również przemówił do zebranych.

Festyn dożynkowy zakończył cieszący się ogromnym zainteresowaniem koncert zespołu D-BOMB, który dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń i emocji, a zabawę wieczorną dla wszystkich zapewnił zespół GALAXIS.

Organizatorzy podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w organizację DNI MOCHOWA i zapewnienie podczas dwóch dni wielu atrakcji, zwłaszcza darczyńcom, służbom zapewniającym bezpieczeństwo oraz Fundacji „MOCNI MOCĄ NADZIEI”.