Gminie Mochowo udało się pozyskać dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskana dotacja w wysokości 120.000,00 zł zostanie wykorzystana na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo”.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowana zostanie droga na odcinku o długości 600 m.

Realizacja inwestycji: do 30 września 2021 r.

 

tablica-gozdy-fogr