Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Wrzosowej i Jaśminowej w m. Bożewo Nowe na dz. nr ew. 4/7, 5/10, 5/12, 5/20, 5/23, 7/8, 7/20, 10, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść 

Wójt Gminy Mochowo informuje o umorzeniu przedmiotowego postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą teren będący przedmiotem inwestycji stanowi tereny dróg wewnętrznych. W myśl art. 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) drogi wewnętrzne nie mają charakteru dróg publicznych. Zgodnie z tym uregulowaniem są to szlaki komunikacji, których budowa, utrzymanie i zarządzanie należy do zarządcy terenu. Realizacja drogi wewnętrznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) nie jest celem publicznym. Dla przedmiotowej inwestycji należy przygotować, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję
o warunkach zabudowy