Wczoraj w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali umowę o dotację na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Malanowie Starym. Na uroczystym wręczeniu umów obecni byli Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członkowie zarządu Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski. 
Województwo Mazowieckie rozwija się dynamicznie pod względem gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Rozwój niesie ze sobą również wzrost zagrożeń wynikających między innymi z rozwoju transportu, zmian klimatycznych, możliwych awarii. Wyższy poziom życia wymaga zapewnienia mieszkańcom naszego regionu adekwatnego poziomu bezpieczeństwa. Ochotnicze Straże Pożarne, również te małe, są pierwszą siłą reagowania w swoich miejscowościach, gaszą pożary, ratują ludzi w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach, wspierają Państwową Straż Pożarną, ale też prowadzą samodzielnie akcje ratownicze. Stanowią potężny potencjał ludzki co nie raz mogliśmy odczuć podczas walki z żywiołami. To wiele tysięcy wyszkolonych ratowników ofiarnych i gotowych nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.
Na przestrzeni lat zmieniły się zagrożenia, z którymi walczą strażacy. Dziś już nie wystarczy motopompa, stary samochód i chęć niesienia pomocy. Współczesność postawiła przed strażakami nowe wyzwania wymagające nowoczesnego sprzętu, specjalistycznego wyszkolenia i nieawaryjnych samochodów. Tego typu potrzebom właśnie wychodzimy na przeciw.