Archive for lipiec, 2024

nisvpln9qeu6rwd-2

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie polegająca na wymianie istniejącego źródła ciepła na nowe oraz podłączenie do istniejącego układu. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2024 r. o godz. 12:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego: formularz ofertowyoświadczenie, wykaz robót, istotne postanowienia umowydokumentacja techniczna, przedmiar robót.

pobierz

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

W związku z prognozowanymi na dzisiejszy wieczór i noc intensywnymi opadami deszczu wraz z burzami, Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla m.in. naszego obszaru:

  • na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą gwałtownie wzrosnąć stany wód
  • mogą wystąpić lokalne podtopienia.

ostrzezenie_hydro-12.07-1

unnamed

KOMUNIKAT

IMGW ostrzega przed upałem w dniu dzisiejszym i przed silnymi deszczami wraz z burzami dzisiaj wieczorem i w nocy!

IMGW_12072024_1IMGW_12072024_2IMGW_12072024_3

header_kask-300x230

„Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV: budowa linii kablowych nn 0,4 kV, budowa złączy kablowych nn 0,4 kV, zabudowa słupowego rozłącznika bezpiecznikowego oraz wymiana transformatora na działce nr ew. 145/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bożewo oraz na działkach nr ew. 3, 4/6, 4/7 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

„Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV: budowa linii kablowych nn 0,4 kV, budowa złączy kablowych nn 0,4 kV, zabudowa słupowego rozłącznika bezpiecznikowego oraz wymiana transformatora na działce nr ew. 145/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bożewo oraz na działkach nr ew. 3, 4/6, 4/7 położonych w obrębie geodezyjnym Bożewo Nowe, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

las1-1

Plany urządzenia lasu – planowane prace taksacyjne przez taksatorów

W związku z wykonywaniem przez: LAS-R Sp. z o.o. z Krakowa zadania p.n.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta Sierpca oraz części gmin: Mochowo i Rościszewo” oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, informujemy że od 15 lipca br. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów ww. firmy w sołectwach gminy Mochowo wymienionych w załączonym piśmie.

rozp_prac_lasy