Archive for czerwiec, 2022

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu na przeprowadzenie diagnozy (audytu) cyberbepieczeństwa w Urzędzie Gminy w Mochowie wraz z opracowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa dokumentacja postępowania:
zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenia, Istotne Postanowienia Umowy, formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” o numerze 4748/3/2022. Nie otwierać przed dniem 08.07.2022 r., godz. 10:00.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Zestawienie złożonych ofert – treść
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE, 2022

W sobotę, 25 czerwca br. na boisku przy budynku OSP w Żurawinie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mochowo. W zawodach udział wzięło 7 drużyn męskich (Bendorzyn, Zglenice Duże, Malanowo Stare, Żurawin, Mochowo, Osiek, Cieślin) oraz drużyna młodzieżowa z Mochowa i drużyna dziecięca z Żurawina.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mochowie Zbigniew Tomaszewski przywitał wszystkich obecnych „…życzę miło spędzonych chwil, niezapomnianych wrażeń, zdrowej rywalizacji i przede wszystkim wspaniałej atmosfery…”.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Rozgrywane zawody sportowo-pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu.

Komisję sędziowską w składzie: sędzia główny – st. asp. Marcin Kopyciński, pozostali członkowie – asp. Radosław Ankiewicz, ogn. Radosław Bednarski, st. sekc. Kamil Masłowski, powołał Komendant Powiatowy PSP w Sierpcu.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawiała się następująco:

– ćwiczenie bojowe:

 1. miejsce – OSP Malanowo Stare z wynikiem 35 pkt,
 2. miejsce – OSP Żurawin z wynikiem 42 pkt,
 3. miejsce – OSP Cieślin z wynikiem 45 pkt,

– sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami:

 1. miejsce – OSP Cieślin z wynikiem 60 pkt,
 2. miejsce – OSP Mochowo z wynikiem 61,2 pkt,
 3. miejsce – OSP Bendorzyn z wynikiem 61,4 pkt.

 

Klasyfikacja generalna:

 1. miejsce – OSP Malanowo Stare z łącznym wynikiem 96 pkt,
 2. miejsce – OSP Cieślin z wynikiem łącznym 105 pkt,
 3. miejsce – OSP Mochowo z wynikiem łącznym 113,2 pkt,
 4. miejsce – OSP Zglenice Duże z wynikiem łącznym 114 pkt,
 5. miejsce – OSP Żurawin z wynikiem łącznym 115 pkt,
 6. miejsce – OSP Bendorzyn z wynikiem łącznym 124,4 pkt,
 7. miejsce – OSP Osiek z wynikiem łącznym 134 pkt.

 

Kategoria – drużyna młodzieżowa – OSP Mochowo

Kategoria – drużyna dziecięca – OSP Żurawin

 

Nagrody i dyplomy, ufundowane przez Urząd Gminy w Mochowie, wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mochowie Zbigniew Tomaszewski oraz Komendant Gminnego Związku OSP RP w Mochowie Marek Krajenta wraz z Sekretarzem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mochowie Krystyną Bartoszewską.

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Lokal do wynajęcia

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:

 

indeks

Okólnik – ogłoszenie LGD

okolniklgdsp

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Tylko do 30.06 deklaracja CEEB

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook