Czystość w gminie


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo – treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2018 treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2017treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2016 – treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2015 – treść
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – treść
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – treść
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych – treść
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – treść
Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mochowo z dnia 3 listopada 2016 r. – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mochowo z dnia 7 czerwca 2018 r. – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mochowo z dnia 22 października 2019 r. – treść

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Mochowo udostępnia informację, że:

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mochowo jest obecnie:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o. o.
09-200 SIERPC, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

Bożewo Nowe, Bożewo

Bendorzyn, Lisice Nowe

Cieślin

Dobaczewo, Choczeń, Żurawinek, Żurawin

Dobrzenice Małe, Dobrzenice Duże, Załszyn

Gozdy, Adamowo, Florencja, Rokicie

Kapuśniki, Śniechy, Osiek, Ligówko, Kokoszczyn

Ligowo

Łukoszyno-Biki, Łukoszyn, Grodnia, Obręb

Malanowo Nowe, Malanowo Stare, Grabówiec

Myszki, Żabiki

Sulkowo-Bariany, Sulkowo Rzeczne

Malanówko

Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe

Żółtowo, Żuki, Romatowo, Zglenice Duże, Zglenice Male, Zglenice Budy

 

Zasady segregacji odpadów

Segregacja odpadów1 Segregacja odpadów

 

 

 

 

 

 


 

Więcej informacji na temat utrzymania czystości w gminie Mochowo na stronie internetowej www.mochowo.bipgmina.pl

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4