Archive for kwiecień, 2024

unnamed

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zrzut ekranu 2024-04-16 113228 Zrzut ekranu 2024-04-16 113416

nisvpln9qeu6rwd-2

Remont figurek przydrożnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest remont przydrożnych figurek polegający na odrestaurowaniu, oszlifowaniu, pomalowaniu figur oraz ogrodzenia, a także wyłożenie kostką brukową lub kamieniem ozdobnym dojścia do figurek w miejscowościach: Bożewo Nowe, Gozdy, Kokoszczyn, Malanowo Nowe, gm. Mochowo.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części (Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części):

Część I: Remont figurek przydrożnych na terenie gminy Mochowo – figurka (1 szt.) w m. Bożewo Nowe

Część II: Remont figurek przydrożnych na terenie gminy Mochowo – figurki (3 szt.) w m. Gozdy

 

Część III: Remont figurek przydrożnych na terenie gminy Mochowo – figurki (2 szt.) w m. Kokoszczyn

 

Część IV: Remont figurek przydrożnych na terenie gminy Mochowo – figurka (1 szt.) w m. Malanowo Nowe

Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2024 r. o godz. 12:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego: formularz ofertowy, oświadczenie, projekt umowy, szkice lokalizacyjne.

Zestawienie złożonych ofert

NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację następującego zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

Zarządzenie nr 39 z dnia 10.04.2024 r. w sprawie ustalenia Harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA 

Dzień wolny

INFORMACJA

Informujemy, że dzień 2 maja 2024 roku jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Mochowie, zatem tego dnia urząd gminy będzie NIECZYNNY.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy…