Komunikaty

1aa41595-06a8-497b-82b3-c257bd94d303

„Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7” – spotkanie informacyjne

W poniedziałek 20 maja br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym odbyło się spotkanie informacyjne mieszkańców gmin: Brudzeń Duży, Mochowo oraz Gozdowo z przedstawicielami GDDKiA o/Bydgoszcz oraz Biura Projektowego TPF sp. z o.o. celem omówienia 3 proponowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S10. W każdym z tych wariantów znajduje się zjazd w okolicach Łukoszyna na teren Powiatu Sierpeckiego. 

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Sławomirem Olejniczakiem.

Poniżej przekazujemy materiały informacyjne z tego spotkania: ulotkę informacyjną, orientację, plany sytuacyjne oraz ankietę. 

Wypełnione i podpisane ANKIETY wyrażające opinie, uwagi, wnioski i zastrzeżenia wobec proponowanych rozwiązań projektowych należy przesłać w terminie do 19 czerwca 2024 r.: (więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Wniosek Wojewody Mazowieckiego

Wniosek Wojewody Mazowieckiego w wyłączenie Starosty Sierpeckiego.

PISMO

 

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Budowa drogi ekspresowej S10

Firma Databout Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy (dalej: GDDKiA) opracowuje studium techniczno – ekonomiczno –
środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7”.

(więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Dyżury aptek

Zrzut ekranu 2024-04-29 125621