Komunikaty

informacja

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

arimr

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

 

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
  1. 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
   i nie więcej niż 24 miesiące lub
  2. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  3. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  4. 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  5. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń,
   które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

   • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub (więcej…)
informacja

PSSE Sierpc komunikat do księży proboszczów

informacja

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia.

Wykaz

informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje

Informacja gops 27.08.2020-2 Informacja gops 27.08.2020-1

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4