Komunikaty

informacja

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

 • Od 1 lipca 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną
 • Od 1 sierpnia 2020 roku drogą elektroniczną, osobiście oraz drogą pocztową.

Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 nie muszą teraz składać nowych wniosków. Świadczenie jest przyznane do 31.05.2021 roku.

swiadczenia

informacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

pobierz.php

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br. (więcej…)

informacja

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Wójt Gminy Mochowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie.
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Mochowo z dnia 02.07.2020 r.
Ogłoszenie o konkursie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
pp

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych,socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Grafika29.06.2020

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4