Zgłoś swój obiekt do prowadzonej w gminie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Tu dowiesz się jak to zrobić –>   Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Klauzula RODO