Klub „Senior+” w Mochowie-Parcele

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

1 – 7 stycznia 2024 r.

8 – 14 stycznia 2024 r.

15 – 21 stycznia 2024 r.

22 – 28 stycznia 2024 r.

29 stycznia – 4 lutego 2024 r.

5 – 11 lutego 2024 r.

12 – 18 lutego 2024 r.

19 – 25 lutego 2024 r.

26 lutego – 3 marca 2024 r.


„Życie jest jak jazda na rowerze, żeby utrzymać równowagę musisz być w ciągłym ruchu”  

Albert Einstein

 

  • W związku z uchwałą Nr 384.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 października 2023 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub „Senior+” i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mochowie oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, utworzono Klub „”Senior+ w Mochowie-Parcele przy ul. Szkolnej 1.
  • Klub „Senior+” to oferta dla osób, które niekoniecznie wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a chcą pozostać aktywne i w atrakcyjny sposób zagospodarować swój wolny czas. Chodzi o motywowanie osób starszych tzw. „starszej młodzieży”, do działań na rzecz samopomocy i udziału w wolontariacie.
  • Klub „Senior+” w Mochowie-Parcele funkcjonuje w ramach zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie.
  • Klub dysponuje 20 miejscami. Do Klubu mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy Mochowo.
  • Klub ma służyć integracji oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych. Wypełnianie czasu wolnego w swoisty sposób będzie profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
  • Klub „Senior+” w Mochowie-Parcele jako ośrodek wsparcia ma na celu w szczególności aktywizowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania wolnego czasu oraz motywowania seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.
  • Działania skierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb indywidualnych i predyspozycji uczestników. Zajęcia będą miały formę: warsztatów malarskich, tanecznych, ruchowych, wykładów, spotkań ze specjalistami tj. instruktor tańca, fitness/aerobic, wizażysta, kucharz, i inni ), zajęć z pierwszej pomocy, wyjść integracyjnych, spacerów, nordic walking, wyjazdów do teatru, kina itp.

Otwarcie Klubu „Senior+” w Mochowie Parcele – RELACJA 

tabl_seniorplus_180cmx120cm