Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie w składzie:
  • Tomasz Gruczyk – Przewodniczący Komisji,
  • Małgorzata Adamczyk – Członek Komisji,
  • Andrzej Lewandowski – Członek Komisji,
  • Izabela Paczkowska – Członek Komisji,
  • Dariusz Baranowski – Członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Nr 87.2019 Wójta Gminy Mochowo z dnia 8 listopada 2019 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.)
  • Uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mochowo
  • Innych strategii, programów i zadań na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mochowo na rok 2023

z dnia 29 grudnia 2022 r.

CZYTAJ

 


INFORMACJA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MOCHOWIE informuje o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień: Grzegorz Woźniak  (tel. 535-808-908)

Terapeuta przyjmuje od godz. 14.30 do godz. 18.30 w następujących terminach :

16 i 23 stycznia 2023 roku

20 i 27 lutego 2023 roku

13 i 27 marca 2023 roku

03 i 17 kwietnia 2023 roku

08 i 22 maja 2023 roku

05 i 19 czerwca 2023 roku

03 i 17 lipca 2023 roku

21 i 28 sierpnia 2023 roku

11 i 25 września 2023 roku

16 i 30 października 2023 roku

13 i 27 listopada 2023 roku

04 i 18 grudnia 2023 roku

w budynku gminnym w Mochowie, ul. Dobrzyńska 3 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”)

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Plan działania priorytetowego na terenie Gminy Mochowo