Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie w składzie:
 • Tomasz Gruczyk – Przewodniczący Komisji,
 • Małgorzata Adamczyk – Członek Komisji,
 • Andrzej Lewandowski – Członek Komisji,
 • Izabela Paczkowska – Członek Komisji,
 • Dariusz Baranowski – Członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2015 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Innych strategii, programów i zadań na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z dnia 30 listopada 2012 r.

CZYTAJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

z dnia 30 listopada 2015 r.

CZYTAJ

 


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MOCHOWIE informuje o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień – mgr Martyna Piwoni (tel. 506 587 000)

Terapeuta przyjmuje w dniach:

6 lipiec 2017 roku od  godz. 15.00

27 lipiec  2017 roku od godz. 16.00

3 sierpień  2017 roku od godz. 15.00

24 sierpień 2017 roku od godz. 16.00

7 wrzesień  2017 roku od godz.15.00

21 wrzesień 2017 roku od godz.16.00

5 październik 2017 roku od  godz. 15.00

19 październik  2017 roku od godz. 16.00

2 listopad  2017 roku od godz. 15.00

23 listopad 2017 roku od godz. 16.00

7 grudzień  2017 roku od godz.15.00

21 grudzień  2017 roku od godz.16.00

w budynku gminnym w Mochowie, ul. Dobrzyńska 3 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”)

 

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook