Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie w składzie:
 • Tomasz Gruczyk – Przewodniczący Komisji,
 • Małgorzata Adamczyk – Członek Komisji,
 • Andrzej Lewandowski – Członek Komisji,
 • Izabela Paczkowska – Członek Komisji,
 • Dariusz Baranowski – Członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2015 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Innych strategii, programów i zadań na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z dnia 30 grudnia 2019 r.

CZYTAJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

z dnia 30 grudnia 2019 r.

CZYTAJ

 


 INFORMACJA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Mochowie informuje, iż z dniem  08 czerwca 2020 roku terapeuta uzależnień wznawia udzielanie porad i konsultacji.

 Prosimy o stosowanie zaleceń Ministra Zdrowia w zakresie zachowania odległości oraz noszenia środków ochrony indywidualnej ( maseczki, rękawiczki).

 

Przypominamy,  iż terapeuta uzależnień ( tel. 663-796-282 ) przyjmuje od godz. 15.00 do godz. 19.00 w następujących terminach :

08 i 22 czerwiec 2020 roku

13 i 27 lipiec 2020 roku

10 i 24 sierpień 2020 roku

14 i 28 wrzesień 2020 roku

12 i 26 październik 2020 roku

09 i 23 listopad 2020 roku

14 i 28 grudzień 2020 roku

w budynku gminnym w Mochowie, ul. Dobrzyńska 3 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”)

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne

 

 

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4