Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie w składzie:
 • Tomasz Gruczyk – Przewodniczący Komisji,
 • Małgorzata Adamczyk – Członek Komisji,
 • Andrzej Lewandowski – Członek Komisji,
 • Izabela Paczkowska – Członek Komisji,
 • Dariusz Baranowski – Członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2015 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Innych strategii, programów i zadań na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z dnia 30 grudnia 2020 r.

CZYTAJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z dnia 30 grudnia 2020 r.

CZYTAJ

 


 INFORMACJA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MOCHOWIE informuje o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień: Bożena Gołębiewska  (tel. 739 069 018)

 

Terapeuta przyjmuje od godz. 15.00 do godz. 19.00 w następujących terminach:

13 i 27 styczeń 2021 roku

10 i 24 luty 2021 roku

10 i 24 marzec 2021 roku

14 i 28 kwiecień 2021 roku

12 i 26 maj 2021 roku

9 i 23 czerwiec 2021 roku

14 i 28 lipiec 2021 roku

11 i 25 sierpień 2021 roku

15 i 29 wrzesień 2021 roku

13 i 27 październik 2021 roku

10 i 24 listopad 2021 roku

15 i 29 grudzień 2021 roku

w budynku gminnym w Mochowie, ul. Dobrzyńska 3 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”)

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook