Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie w składzie:
 • Tomasz Gruczyk – Przewodniczący Komisji,
 • Małgorzata Adamczyk – Członek Komisji,
 • Andrzej Lewandowski – Członek Komisji,
 • Izabela Paczkowska – Członek Komisji,
 • Dariusz Baranowski – Członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2015 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Innych strategii, programów i zadań na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z dnia 30 listopada 2012 r.

CZYTAJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

z dnia 30 listopada 2015 r.

CZYTAJ

 


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MOCHOWIE informuje o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień – mgr Martyna Piwoni (tel. 506 587 000)

Terapeuta przyjmuje w dniach:

04 styczeń 2018  roku od  godz. 15.00

19 styczeń 2018 roku od godz. 16.00

02 luty 2018 roku od godz. 15.00

16 luty 2018 roku od godz. 16.00

02 marzec 2018 roku od godz.15.00

23 marzec 2018 roku od godz.16.00

06 kwiecień 2018 roku od  godz. 15.00

20 kwiecień 2018 roku od godz. 16.00

04 maj 2018 roku od godz. 15.00

18 maj 2018 roku od godz. 16.00

01 czerwiec 2018 roku od godz.15.00

15 czerwiec 2018 roku od godz.16.00

06 lipiec 2018  roku od  godz. 15.00

20 lipiec 2018 roku od godz. 16.00

03 sierpień 2018 roku od godz. 15.00

17 sierpień  2018 roku od godz. 16.00

14 wrzesień 2018 roku od godz.15.00

28 wrzesień  2018 roku od godz.16.00

05 październik 2018 roku od  godz. 15.00

19 październik 2018 roku od godz. 16.00

02 listopad 2018 roku od godz. 15.00

23 listopad 2018 roku od godz. 16.00

07 grudzień 2018 roku od godz.15.00

21 grudzień 2018 roku od godz.16.00

 

w budynku gminnym w Mochowie, ul. Dobrzyńska 3 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”)

 

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook