Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie w składzie:
  • Tomasz Gruczyk – Przewodniczący Komisji,
  • Małgorzata Adamczyk – Członek Komisji,
  • Andrzej Lewandowski – Członek Komisji,
  • Izabela Paczkowska – Członek Komisji,
  • Dariusz Baranowski – Członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Nr 87.2019 Wójta Gminy Mochowo z dnia 8 listopada 2019 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.)
  • Uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mochowo
  • Innych strategii, programów i zadań na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mochowo na 2024 rok

z dnia 28 grudnia 2023 r.

CZYTAJ

 


INFORMACJA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MOCHOWIE informuje o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień: Grzegorz Woźniak  (tel. 535-808-908)

Terapeuta przyjmuje od godz. 14.30 do godz. 18.30 w następujących terminach :

8 i 22 styczeń 2024 roku

5 i 19 luty 2024 roku

11 i 25 marzec 2024 roku

8 i 22 kwiecień 2024 roku

13 i 27 maj 2024 roku

10 i 24 czerwiec 2024 roku

1 i 15 lipiec 2024 roku

19 i 26 sierpień 2024 roku

9 i 23 wrzesień 2024 roku

7 i 21 październik 2024 roku

4 i 18 listopad 2024 roku

2 i 9 grudzień 2024 roku,

w budynku gminnym w Mochowie przy ul. Dobrzyńskiej 3 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”)

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Plan działania priorytetowego na terenie Gminy Mochowo