Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie w składzie:
 • Tomasz Gruczyk – Przewodniczący Komisji,
 • Małgorzata Adamczyk – Członek Komisji,
 • Andrzej Lewandowski – Członek Komisji,
 • Izabela Paczkowska – Członek Komisji,
 • Dariusz Baranowski – Członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2015 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Innych strategii, programów i zadań na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z dnia 30 listopada 2012 r.

CZYTAJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

z dnia 28 grudnia 2018 r.

CZYTAJ

 


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MOCHOWIE informuje o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty uzależnieńBożena Gołębiewska  (tel. 663 796 282)

Terapeuta przyjmuje od godz. 15.00 do godz. 19.00 w następujących terminach:

11 i 18 styczeń 2019 roku

01  i 15 luty 2019 roku

01 i 15 marzec 2019 roku

05 i 19 kwiecień 2019 roku

10 i 24 maj 2019 roku

07 i 21 czerwiec 2019 roku

05 i 19 lipiec 2019 roku

02 i 16 sierpień 2019 roku

06 i 20 wrzesień 2019 roku

04 i 18 październik 2019 roku

08 i 22 listopad 2019 roku

06 i 20 grudzień 2019 roku

 

 

w budynku gminnym w Mochowie, ul. Dobrzyńska 3.

 

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook