O Gminie


Gmina Mochowo

powiat sierpecki
województwo mazowieckie

 

Powierzchnia – 14 357 ha
Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na dzień 31.12.2020 r.) – 5 941

 

powiatwojewodztwo

 

Gmina Mochowo położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sierpeckim. Cały jej obszar leży na Nizinie Mazowieckiej, w dorzeczu rzek Sierpienicy i Skrwy Prawej.

Gmina Mochowo graniczy:

  • z trzema innymi gminami powiatu sierpeckiego: Gozdowo, Szczutowo oraz gminą wiejską Sierpc,
  • z jedną gminą powiatu płockiego – Brudzeń Duży,
  • z dwoma gminami powiatu lipnowskiego (województwo kujawsko-pomorskie): Skępe i Tłuchowo.

Powierzchnia Gminy Mochowo: 14 357 ha (143,6 km2).

Znaczna część gminy znajduje się w obszarze krajobrazu chronionego wchodzącego w wojewódzki system ekologiczny.

Gmina posiada powiązania komunikacyjne drogami wojewódzkimi i powiatowymi z Płockiem i Sierpcem.

Przez obszar Gminy przebiega gazociąg tranzytowy Jamał – Europa Zachodnia. W granicach administracyjnych gminy Mochowo znajdują się 43 miejscowości.